Colectarea şi valorificarea deşeurilor din fier


Fierul este unul dintre materialele care pot fi reciclate în proporţie de 100%, aşadar, prin intermediul colaborării dintre operatorii economici şi compania Klaussenburg Recycling GmbH s-ar putea economisi cantităţi imense de minereu.

Materialele din fier care pot fi reciclate se împart în două categorii:

  • Deşeuri de fier vechi rezultate în urma procesului de producţie sau al demolării industriale
  • Deşeurile de fier vechi provenite din bunurile de consum (autoturisme nefolosite, electrocasnice, ambalaje metalice, etc.)

Colectarea şi reciclarea deşeurilor feroase nu doar că ajută la salvarea resurselor globale, dar protejează şi mediul înconjurător, economisind cantităţi mari de energie, fapt care contribuie la calitatea vieţii.

Prin acumularea şi valorificarea cantităţii mari de fier vechi obţinută în timp, industria siderurgică lucrează astăzi, în mare parte, doar cu oţel rezultat din procesul de reciclare a deşeurilor feroase. Această activitate a contribuit la reducerea poluării aerului cu aproximativ 86%, iar a apelor cu până la 76%, deoarece fierul vechi are un conţinut mult mai mic de sulf în comparaţie cu cel al minereului brut.

Cum se colectează deşeurile feroase


Deşeurile trebuie depozitate separat, pe categorii, în recipientele dedicate colectării selective.

Societăţile generatoare de deşeuri pot solicita consultanță din partea companiei Klaussenburg care va oferi cele mai eficiente soluţii pentru optimizarea costurilor şi a resursei umane în ceea ce presupune managementul deşeurilor.

Între cele două companii se va încheia un contract, valabil pe un an de zile, cu posibilitatea de prelungire dacă niciuna dintre părţi nu solicită rezilierea. Colectarea deşeurilor se va face în funcţie de perioada stabilită de comun acord şi de cantitatea de deşeuri generată de client. După fiecare colectare, clientul va primi documentaţia materialelor luate, iar la sfârşit de lună, o situaţie generală a deşeurilor produse.

Deşeurile colectate ajung în centrul logistic Klaussenburg Recycling GmbH, unde sunt trecute prin operaţiuni de sortare şi balotare, încât să poată fi, ulterior, trimise către fabricile de reciclare.