Colectarea deşeurilor din construcţii - soluţii europene oferite de Klaussenburg Recycling GmbH


Deşeurile din construcţii şi demolări sunt, de regulă, inerte şi nebiodegradabile, foarte voluminoase şi solicită foarte mult gropile de gunoi. Exemple de astfel de deşeuri sunt betoanele, dalele, cărămizile, ţiglele, gips cartonul, bucăţile de asfalt, materialele plastice, metalele, pietrele, lemnul, molozul, dar nu pot fi uitate nici deşeurile periculoase, cum ar fi: azbest, gudron, vopsea, metale grele, adezivi, lacuri, solvenţi, diferite tipuri de răşini şi tot aşa.

În România, la fel ca în restul ţărilor din Uniunea Europeană, firmele de construcţie au obligaţia legală de a sorta, reutiliza, recicla, elimina deşeurile de pe şantiere, aşa că acestea solicita deseori serviciile unei firme specializate în acest domeniu. Klaussenburg Recycling GmbH este o companie care pune la dispoziţia diferiţilor parteneri servicii integrate (colectează şi reciclează) și care oferă, în acelaşi timp, şi consultanța specifică pentru acest segment de piaţă.

Cum sunt valorificate deşeurile din construcţii şi demolări?


Pentru o valorificare cât mai completă a acestor deşeuri, trebuie să se parcurgă câţiva paşi esenţiali. Iniţial se realizează colectarea separată, la locul generării lor, pe tipuri de materiale (periculoase, nepericuloase), apoi se vor elimina în mod corespunzător deşeurile care nu pot fi valorificate.

De asemenea, sunt procesate deşeurile din demolări prin tehnologii de spargere, clasificare şi sortare în staţii mobile de concasare şi se reciclează, în situaţiile în care este posibil (unele, într-un fel sau altul, fiind utilizate la construcţia de drumuri, la umplerea terenurilor, pentru acoperirea depozitelor de deşeuri etc.).

Klaussenburg Recycling GmbH oferă servicii de reciclare a deşeurilor din construcţii şi demolări, dorind să protejeze mediul înconjurător şi sănătatea populaţiei şi este perfect adaptată nevoilor tuturor partenerilor săi.

Colectarea deşeurilor firmei de construcţii se realizează după programul de colectare stabilit (o dată, de două ori, de trei ori pe săptămână, în funcţie de cantitatea de deşeuri produsă). Aceste reziduuri ajung la centrul logistic Klaussenburg Recycling GmbH, iar aici sunt sortate, apoi stocate pe centrele ecologice. Foarte important de reţinut este faptul că firmă va colecta deşeurile în 24-48 de ore de la solicitare, ceea ce este esenţial într-o astfel de misiune.

Operatorii economici care aleg să colaboreze cu Klaussenburg Recycling GmbH pot beneficia de soluţii personalizate, dar şi de consultanţă, în aşa fel încât să găsească soluţii corecte pentru eliminarea, în siguranţă, a deşeurilor din construcţii.