Colectarea şi distrugerea documentelor şi arhivelor


Colectarea şi distrugerea documentelor şi arhivelor sunt servicii care au ca produs de bază maculatura. La rândul său, maculatura reprezintă deşeuri de hârtie şi este generată în cantităţi semnificative de către tipografii şi legatorii.

Maculatura este un deşeu reciclabil şi se foloseşte pentru fabricarea ambalajelor sau ca materie primă pentru fabricarea cartonului.

Colectarea de maculatură


În instituţiile în care se lucrează cu cantităţi mari de hârtie este obligatorie colectarea de maculatură. Astfel, pe lângă tipografii şi legătorii, companiile care lucrează cu produse de birotică au obligaţia de a recicla maculatura pentru a facilita apariţia de produse noi.

Klaussenburg Recycling GmbH oferă servicii integrate colaboratorilor, astfel că, pe lângă colectarea deşeurilor ce pot fi reciclate, societatea pune la dispoziţia operatorilor economici şi servicii de distrugere a documentelor.

Distrugerea documentelor și a arhivelor


Pentru că nu toate deşeurile generate de hârtie pot fi reutilizate, se practică distrugerea lor. În mod obişnuit, deşeurile de hârtie care nu pot fi refolosite sunt anumite tipuri de documente sau arhive care conţin informaţii confidenţiale.

Astfel, distrugerea documentelor şi a arhivelor de documente favorizează securitatea datelor şi presupune, în acelaşi timp, colectarea responsabilă a documentelor pe care companiile le emit pe hârtie. De asemenea, are loc o reducere considerabilă a riscurilor de expunere nedorită a informaţiilor de mare importanţă din cadrul companiilor.

Printre datele eliberate pe suport de hârtie, care necesită o distrugere a arhivelor aferente, se regăsesc liste cu date personale ale clienţilor, angajaţilor sau partenerilor, diverse documente juridice, strategii sau planuri de afaceri. Prin urmare, acestea nu pot fi reutilizate, ci trebuie colectate şi distruse la un timp scurt după emiterea şi utilizarea lor.

Klaussenburg asigură confidenţialitate totală în cadrul serviciului de colectare şi distrugere a documentelor şi arhivelor pentru a păstra siguranţa datelor şi informaţiilor care apar în documente.