Colectarea deşeurilor menajere şi impactul asupra mediului înconjurător


Colectarea deşeurilor menajere este o reală necesitate pentru menţinerea în bune condiţii a mediului şi a sănătăţii oamenilor. Societăţile generatoare de deşeuri menajere sunt obligate, prin lege, să elimine aceste resturi în condiţii de maximă siguranţă, atât pentru a reduce semnificativ gradul de poluare, cât şi pentru a reduce riscul unor focare de infecţie, specifice depozitării incorecte.

Încă un aspect foarte important, legat de depozitarea deşeurilor menajere, este faptul că ele trebuie separate de alte deşeuri ce pot fi reciclate şi valorificate. În caz contrar, contaminarea celor din urmă atrage după sine imposibilitatea de a intra în procesul de reciclare şi de a fi reutilizate în alte scopuri.

Societăţile producătoare de deşeuri trebuie să deţină containere separate pentru colectarea deşeurilor menajere şi să înţeleagă că aceste reziduuri pot deveni extrem de periculoase prin natura şi efectele pe care le pot genera. Ele pot fi inflamabile, toxice, iritante, cancerigene. Ele sunt pe locul doi, după deşeurile industriale, ca risc de poluare şi de îmbolnăvire pentru oameni şi animale, reprezentând o ameninţare reală. Ele provin din activitatea casnică, activitatea comercianţilor, hotelurilor, unităţilor de alimentaţie publică, din unităţi medicale, instituţii publice, ateliere, societăţi comerciale şi nu numai.

Câteva exemple de deşeuri menajere, ce trebuie separate de reziduurile reciclabile:

 • Resturile alimentare (de provenienţă animală sau vegetală)
 • Mucurile de ţigară
 • Ambalajele, vesela şi tacâmurile de unică folosinţă foarte murdare
 • Şerveţelele folosite
 • Excrementele animalelor domestice
 • Absorbantele şi tampoanele
 • Scutecele
 • Conţinutul sacului de la aspirator
 • Şerveţelele umede
 • Resturile vegetale din grădină, tratate cu diferite substanţe
 • Lemnul vopsit ori tratat
Operatorii economici care produc deşeuri ce nu pot fi reciclate au nevoie de o companie responsabilă, care să asigure colectarea şi eliminarea corespunzătoare, conform normelor legale în vigoare. În urma colaborării cu Klaussenburg Recycling GmbH, deşeurile menajere se colectează în condiţii specifice, sunt sortate, apoi ajung într-un depozit ecologic autorizat.

Colectarea deşeurilor menajere - acţiune responsabilă realizată cu ajutorul Klaussenburg Recycling GmbH


Încheierea unui contract cu o companie specializată în colectarea şi reciclarea deşeurilor asigură orice societate de bunul mers al lucrurilor, dar şi de respectarea condiţiilor impuse de lege.

Mai mult decât atât, o astfel de decizie dovedeşte responsabilitate şi implicare din partea operatorilor economici şi duce la evitarea unor amenzi şi penalizări semnificative. Echipa de consultanţă Klaussenburg acordă sprijin şi soluţii eficiente tuturor colaboratorilor şi garantează succesul ciclului de reciclabilitate specific oricărui tip de deşeu.