Colectarea şi distrugerea deşeurilor


Societăţile din România generează, anual, o cantitate imensă de deşeuri, multe dintre ele fiind şi foarte periculoase, întrucât conţin diferite substanţe toxice, cancerigene. Din acest motiv, ele trebuie colectate separat şi distruse.

Spre deosebire de reziduurile ce pot fi reciclate şi reintroduse într-un circuit de valorificare, în cazul materialelor cu potenţial periculos, cea mai eficientă şi benefică soluţie este eliminarea lor controlată, în condiţii de maximă siguranţă.

Distrugerea deşeurilor se face doar în cazurile în care materialele nu au folos din punct de vedere al reutilizării în alte segmente de producţie sau al valorii energetice. Aşadar, nu doar deşeurile periculoase trec prin procesul de colectare şi eliminare, ci şi cele care, din anumite motive, nu pot fi reciclate.

În această categorie, intră, printre altele, documentele şi arhivele cu caracter confidenţial, deşeurile din plastic nereciclabil şi deşeurile biodegradabile.

Obiectivul distrugerii deşeurilor are ca scop principal înlăturarea efectelor dăunătoare precum poluarea apelor, solului şi atmosferei, răspândirea infecţiilor şi înmulţirea insectelor şi a rozătoarelor. Pe plan secundar, privind valorificarea deşeurilor, obiectivele centrale sunt: dezvoltarea pieţei pentru materiile prime secundare, promovarea valorificării deşeurilor, reducerea globală a volumului de deşeuri şi susţinerea utilizării produselor rezultate în urma procesului de valorificare.

Colectarea și distrugerea deșeurilor cuprinde:

Eliminarea deşeurilor după colectare


Colectarea şi, implicit, distrugerea deşeurilor nu se poate realiza fără ajutorul unei firme competente în acest domeniu.
În ajutorul agenţilor economici vine societatea Klaussenburg Recycling GmbH, cu o echipă formată din specialişti cu o vastă experienţă în domeniul gestionării deşeurilor, permanent interesaţi de adaptarea la nevoile colaboratorilor.

Ei se ocupă cu: colectarea, transportul, depozitarea, sortarea, valorificarea deşeurilor nepericuloase şi distrugerea deşeurilor nereciclabile. Firma de reciclare Klaussenburg Recycling GmbH se va ocupa de ridicarea deşeurilor în maxim 48 de ore de la sesizarea primită. Deşeurile sunt colectate, ambalate corespunzător, transportate, sortate la centrul logistic, iar apoi eliminate printr-o procedură profesională sau trimise către reciclare şi valorificate, în funcţie de natura lor.

Eliminarea deşeurilor se poate face prin diverse modalităţi, în funcţie de directivele legislative aflate în vigoare. Operaţiunile depind de tipul de reziduu colectat şi cuprind: incinerarea, depozitarea pe sau sub sol, depozitarea permanentă, tratarea biologică sau fizio-chimică şi nu numai.