Colectarea şi valorificarea deşeurilor din hârtie


Consumul de hârtie a crescut considerabil în ultimii ani, fapt ce duce din ce în ce mai mult la despăduriri. Mai mult de un sfert din copacii ce sunt tăiaţi în întreaga lume sunt utilizaţi pentru producţia de hârtie. Astfel, trebuie conştientizată importanța găsirii unor metode de colectare a hârtiei şi de valorificare a acesteia, mai ales atunci când este vorba despre cantităţi mari ce provin din sfera operatorilor economici.

Reglementările legislative la nivel european atrag după sine responsabilizarea în ceea ce priveşte colectarea, reciclarea şi valorificarea hârtiei. Aceasta, fiind una dintre cele mai utilizate resurse la nivelul companiilor, agenţiilor şi societăţilor, generează o importanţă activitate reprezentată de colectarea deşeurilor ce au la bază hârtia.

Pentru astfel de activităţi, societatea românească Klaussenburg Recycling GmbH pune la dispoziţia agenţilor economici oferte ce au la bază:

Colectarea deşeurilor
Transportul deşeurilor
Depozitarea deşeurilor
Sortarea deşeurilor pe categorii
Balotarea deşeurilor
Transportul şi valorificarea deşeurilor către reciclatorii finali

Valorificarea deşeurilor din hârtie - soluţia ideală


Pe lângă salvarea copacilor de la tăiere şi salvarea apelor de la poluare, reciclarea hârtiei este importantă pentru mult mai multe arii. Aşadar, iată câteva dintre principalele avantaje ale reciclării hârtiei:

 • Consumul de energie şi apă va fi redus considerabil
 • Aproximativ 35% din poluarea apelor va scădea
 • O tonă de hârtie care este reciclată reprezintă echivalentul a 17 copaci salvaţi de la tăiere şi sunt economisite mai mult de 26 de tone de apă şi 1,8 tone de combustibil
 • Poluarea aerului ar putea fi redusă cu aproximativ 75%
 • Salvarea spaţiului de depozitare
 • Energia utilizată de o fabrică ce foloseşte hârtie reciclată este cu 40% mai puţină decât cea care utilizează fibră nouă
 • Reducerea consumului de apă
 • Reducerea consumului de curent electric
 • Reducerea poluării apelor
 • Reducerea poluării aerului
 • Reducerea volumului de deşeuri (deşeurile ce provin din hârtie sau carton, reprezintă aproximativ 40% din totalul deşeurilor colectate)
Înainte de a fi colectată, hârtia trebuie separată de restul deșeurilor. De asemenea, ea trebuie să fie uscată și curată, lipsită de impurități (nepătată, fără resturi alimentare etc.) În vederea reciclării, deșeurile de hârtie colectate sunt transportate către centrul logistic al companiei, sortate, iar apoi trimise către centrele de reciclare. Pasul final este valorificarea acestui material și reintroducerea sa în ciclul de producție.