Valorificarea deșeurilor - etapa finală în procesul de reciclare


Protejarea mediului este o acțiune de importanță majoră pentru viitorul omenirii, iar colectarea și valorificarea deșeurilor se numără printre cei mai importanți pași către o planetă mai curată și mai sănătoasă, prin reciclare.

Pentru fiecare sticlă aruncată, de exemplu, perioada de degradare este de aproximativ 400 de ani. Dat fiind că, prin topire, acesta nu își pierde proprietățile, materialul poate fi reutilizat și reintrodus, sub o formă sau alta, în circuitul economic, reducându-se, astfel, poluarea mediului înconjurător. Există astfel de procese pentru o mare parte din reziduuri.

Colectarea deșeurilor reciclabile înseamnă preluarea acestora de la operatorii economici nu în vederea depozitării într-o groapă de gunoi, ci pentru prelucrarea și reintroducerea lor într-un circuit de utilizare.

Valorificarea este partea finală a procesului de reciclare, etapa care constă în reutilizarea materiilor obținute după prelucrare.

Care sunt deşeurile ce pot fi valorificate?


Valorificarea deşeurilor înseamnă folosirea lor pentru anumite scopuri în locul depozitarii lor incorecte. O parte importantă a acestui proces o reprezintă chiar reciclarea, prin care se pot obţine produse noi din anumite materiale ce încă îşi păstrează proprietăţile în acest sens. De exemplu, sticlă poate fi topită şi refolosită în anumite industrii.

Un alt procedeu ce face parte din valorificarea deşeurilor este utilizarea lor pentru a genera curent electric sau energie termică, utilizându-se drept combustibil, sau chiar pentru a regenera anumiţi solvenţi ori uleiuri.

Deşeuri ce se pot valorifica:

  • Hartia
  • Plasticul
  • Sticla
  • Cartonul
  • Lemnul
  • Metalul

  • Deşeurile periculoase (cum ar fi baterii, cartuşe de imprimantă, uleiuri minerale, detergenţi, consumabile auto)
  • Deşeurile provenite de la aparatele electronice şi electrice (părţi ale acestora sau întregul aparat, dacă nu mai este funcţional)
  • Deşeurile menajere (doar dacă nu mai sunt în contact cu substanţa organică)

De la colectare, la reciclare - Cum are loc acest proces?


Încă din punctul colectării, deja se face pasul către salvarea mediului. Acestea, ajunse la un centru special, sunt sortate pe categorii, balotate, transportate către o fabrică specializată, unde trec prin procesele de reciclare specifice, iar, în final, se obţine un nou produs.

Fiecare deşeu în parte, depinzând de categoria în care se identifică, trece prin procese diferite de reciclare. De exemplu, unele sunt mărunţite, altele topite şi aşa mai departe.