NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Introducere

Protectia datelor este foarte importanta pentru noi. Va respectam intimitatea si viata personala. Prin urmare, va vom informa mai jos despre prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand utilizati serviciile din cadrul societatii noastre avand urmatoarele date de identificare:

KLAUSSENBURGRECYCLING GmbH S.R.L. ,cu sediul în Str. DNCB, nr.45, Glina, Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J23/2000/2012, CUI RO30433847 (denumita pe scurt „Societatea” sau “Operatorul”).

Societatea este responsabila pentru respectarea dispozitiilor Regulamentului general privind protectia datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, cu prescurtarea in limba engleza GDPR sau in limba romana RGPD). Suplimentar, societatea se conformeaza si cu legislatia primara din Romania: Legea nr 190/2018 si cea secundara (decizile presedintelui autoritatii de supraveghere ANSPDPC) sau instructiunile de lucru recomandate de Consiliul European de protectia datelor (EDPB, fostul WP Art.29)

Aceasta politica de protectie a datelor cu caracter personal descrie practicile noastre privind prelucrarea (activitati care includ colectarea, utilizarea si eventualul transferul) datelor comunicate direct sau indirect catre Societate, precum si utilizarea datelor cu caracter personal culese de angajatii sai din surse publice in scopul furnizarii serviciilor agreate: 

 • Colectarea deseurilor si degajarea spatiilor din amplasamentele generatorilor;
 • Transportul deseurilor;
 • Depozitarea deseurilor;
 • Sortarea deseurilor pe categorii distincte(hartie, carton, folie plastic, PET, doze Al, etc);
 • Balotarea deseurilor cu utilaje specifice;
 • Transportul si valorificarea deseurilor catre reciclatorii finali, interni si externi.

Practicile noastre privind protectia datelor sunt conforme cu legislatia aplicabila privind protectia datelor, dar daca, din orice motiv, termenii stabiliti in cadrul acestei politici privind protectia datelor nu sunt acceptabili pentru dumneavoastra, aveti posibilitatea sa ne comunicati obiectia dvs. la adresa office@klaussenburg.ro, urmand sa va raspundem punctual.

2. Definitii

1.1 Date cu caracter personal 

Datele cu caracter personal sunt toate datele care se refera la dumneavoastra personal si potential la alte persoane din cadrul familiei sau a oricaror persoane implicate in activitatile mai sus mentionate la punctul 1. 

Acestea includ:

 • date de identificare si de contact (nume, prenume, numar telefon, email);
 • date de facturare: CNP si/sau adresa in cazul persoanelor fizice si CUI/adresa pentru persoanele juridice
 • date financiare: cont bancar, detalii banca
1.2 Volumul serviciilor furnizate 

In cele ce urmeaza, vom descrie volumul serviciilor prestate de noi, bazate pe serviciile existente puse la dispozitia dumneavoastra: sistemul de gestiune relatie cu persoanele vizate (ERP intern), sisteme de tip call-center, sisteme de mesagerie electronice sau localizat prin intermediu site-ului web https://www.klaussenburg.ro/. 

1.2.1 Servicii de baza

In cazul serviciului de baza, acesta este furnizat prin intermediul sistemelor de gestiune a relatiei cu persoana vizata sau persoanele imputernicite de acesta, a solicitarii servicii oferite de Societate, de participare la evenimentele Societatii. Toate informatiile colectate despre dumneavoastra sunt strict folosite pentru scopul contractual comun agreat pentru care a fost colectat, conform mandatului acordat direct de dumeavoastra sau de imputernicitii dumneavoastra si/sau respectiv a contractelor semnate – acolo unde este cazul.

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul utilizarii aplicatiilor puse la dispozitie 

In contextul relatiilor contractuale, ne puneti la dispozitie in scopul inregistrarii, pentru prestarea serviciilor noastre, datele cu caracter personal mentionate anterior la pct. 1.1, datele fiind colectate functie de tipul solicitarii, nu toate categoriile fiind necesare.

Datele in mod normal sunt prelucrate prin intermediul platformei web accesibile la adresa https://www.klaussenburg.ro/ (avand la baza o platforma WordPress gazduita la furnizorul Romarg), respectiv prin intermediul unor aplicatiilor pentru asigurarea productivitatii interne (ERP, CRM, call center, sistem email).

Ca si solicitant de servicii oferite de Societate, aveti optiunea de a solicita modificarea datelor deja colectate sau transmise anterior, sau colectate de Societate, in conversatii directe sau prin transmiterea unei notificari scrise (posta electronica, servicii postale clasice, curierat) catre echipa noastra, urmand ca modificarile sa fie efectuate imediat.

Societatea nu solicita si nu prelucreaza date cu caracter personal din categoriile speciale ci doar date non-sensibile necesare si relevante, cu exceptia cazului in care este necesar din punct de vedere legal sa faca acest lucru intr-o etapa ulterioara. Datele considerate sensibile/cu caracter special (generic vorbind) ar putea fi, dar nu se limiteaza la, informatii referitoare la rasa sau etnie, opinii politice, religie, calitatea de membru al sindicatelor, sanatate, preferinte sexuale sau cazier judiciar.

Societatea nu permite utilizarea serviciilor de catre persoane vizate ce nu au indeplinit varsta de 16 ani, colectand astfel date de la copii/minori.

Informatiile colectate despre dumeavoastra nu sunt transferate catre parteneri sau imputernicitii nostri decat in scopul efectuarii serviciilor agreate deja cu dumneavoastra, acolo unde este posibil solicitarile facute de dumneavoastra fiind transmise fara a fi insotite de date cu caracter personal. 

4. Durata stocarii datelor

Datele dvs. de utilizare, precum si datele referitoare la solicitarile dvs. vor fi pastrate o perioada determinata de 3 ani de la incetarea relatiei contractuale. 

In cazul datelor primite de la dvs. pe baza formularului de contact disponibil pe site-ul Societatii, vom pastra datele dvs. pentru cel mult 3 luni de la data furnizarii, cu exceptia situatiei in care acestea vor fi introduse in contractul ce va fi incheiat de catre Societate cu entitatea pe care dvs. o reprezentati (caz in care va fi aplicabil termenul mentionat anterior).

5. Utilizarea furnizorilor de servicii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal/prelucrarea datelor in tari din afara Spatiului Economic European 

Organizatia noastra nu utilizeaza pentru furnizarea serviciilor si prelucrarea datelor dvs. furnizori din afara Spatiului Economic European. In cazul in care apare necesitatea transferului de informatii catre eventuale entitati din afara Spatiului Economic European, eventualul transfer se va putea efectua doar in baza aprobarii dumeavoastra explicite (in toate cazurile vi se va recomanda ca acest transfer sa fie efectuat si controlat direct de catre dumneavoastra).

Societatea poate utiliza servicii tehnologice ce pot ajuta procesul organizational intern:

toate aplicatiile asigurand ca rezida in interiorul Spatiului European la furnizorii agreati cu care Societatea are contracte valide ce asigura la randul lor conformarea si protectia datelor cu caracter personal conform GDPR.

6. Sursa datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi obtinute din urmatoarele surse:

 1. direct de la dvs. atunci cand solicitati prestarea serviciilor Societatii, fie prin intermediul platformei www.klaussenburg.ro, fie prin telefon sau email;
 2. prin activitatile pe care le desfasurati in timpul perioadei cat beneficiati de serviciile oferite, cum ar fi informatii suplimentare, istoricul conversatiilor prin intermediul diverselor canale de comunicatie (mail, social media, etc); 
 3. de la terti, cum ar fi in cazul in care primim datele dvs. personale de la terti de unde suntem imputerniciti sa le preluam (companii care presteaza colectarea primara si care transfera sau inchiriaza serviciile noastre).

7. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Temeiurile juridice ale operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal descrise in prezenta Notificare sunt: 

 1. executarea contractului incheiat cu societatea reprezentata de persoanele vizate sau pentru a face demersuri la cererea persoanelor vizate inainte de incheierea unui contract (in contextul colectarii  datelor prin intermediul formularului de contact);
 2. interesele legitime ale Societatii;
 3. consimtamantul dvs. pentru alte activitati de tip informare periodica.

Interesele noastre legitime sau cele ale unei terte parti includ cerintele noastre de a utiliza datele dvs. personale in litigii, anchete ale autoritatilor, prelucrarea datelor in scop de reclama, marketing sau publicitate sau in alte scopuri legale care implica Societatea.

8. Securitatea datelor

Pentru a preveni accesul neautorizat respectiv pentru a mentine acuratetea datelor si a asigura utilizarea corecta a datelor, implementam masuri de securitate fizica, IT si organizationale rezonabile si adecvate  pentru a proteja eficient toate datele cu caracter personal pe care le prelucram.

Luam masuri de securitate tehnice si organizatorice pentru a va proteja datele de accesul nedorit intr-un mod cat mai amplu posibil. In afara de securizarea mediului de operare, de exemplu, in anumite zone (cont de client, formular de contact pentru site) folosim procedeul de criptare. Informatiile pe care le furnizati vor fi transmise ulterior, in forma criptata, folosind protocolul SSL (Secure Socket Layer) pentru a preveni utilizarea necorespunzatoare a datelor de catre terti. Puteti identifica acest aspect prin faptul ca in bara de stare a browserului dvs. apare simbolul unui lacat inchis, iar bara de adresa incepe cu „https“.  

Securitatea datelor va fi ajustata in functie de stadiul actual al tehnicii. 

9. Drepturile dvs. 

9.1 Dreptul de acces

Aveti dreptul sa solicitati oricand informatii de la noi despre datele stocate despre dvs., precum si, intre altele, despre originea acestora, destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt transmise aceste date si despre scopul stocarii. Pentru toate celelalte copii cu exceptia primei copii, pot fi facturate costuri administrative rezonabile. Aceasta nu se aplica pentru comunicarea informatiilor pe cale electronica.

9.2 Dreptul de retragere

Daca v-ati dat acordul cu privire la utilizarea datelor, il puteti retrage in orice moment cu efect pentru viitor (o data ce serviciile contractate au fost finalizate), fara a va expune motivele. Pentru aceasta este suficient sa trimiteti un email la office@klaussenburg.ro

9.3 Dreptul de rectificare

In cazul in care datele dvs. colectate de Societate sunt incorecte, puteti sa solicitati corectia acestora in orice moment prin contactarea reprezentantului cu care sunteti in contact. 

9.4 Dreptul de stergere

Aveti dreptul sa obtineti de la Societatestergerea datelor dumneavoastra, ce poate fi exercitat in anumite circumstante prevazute de legea aplicabila, incluzand: situatia in care Datele cu Caracter Personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile prelucrarii; situatia in care persoana vizata se opune la prelucrare si nu exista alte interese legitime care sa prevaleze pentru prelucrare; situatia in care Datele cu Caracter Personal au fost prelucrate ilegal.

Stergerea datelor dvs. cu caracter personal poate fi efectuata in orice moment, prin intermediul solicitarii prin metodele deja enuntate sau utilizand datele noastre de contact generale. De regula, datele dvs. sunt sterse imediat, dar nu mai tarziu de o luna de la solicitarea acestui drept.  Daca stergerea contravine sau mentinerea datelor este necesara conform obligatiilor de pastrare a datelor stabilite prin lege, contract sau prin reglementari legislative, respectiv comerciale sau altor motive prevazute de lege, in loc de stergere, se poate efectua numai blocarea datelor dvs. asigurandu-se astfel imposibilitatea folosirii acestora in absolut nici un alt scope decat arhivistic sau pentru audit/verificare. Daca acesta este cazul contului dvs. de client, veti primi o notificare de la noi in acest sens. Dupa stergerea datelor dvs., nu mai este posibila primirea informatiilor.

9.5. Dreptul de portare a datelor

In cazul in care ne solicitati datele cu caracter personal puse la dispozitie, va vom furniza sau comunica dvs. sau unei alte persoane responsabile datele intr-un format structurat, comun si procesabil electronic. Datele obtinute in urma serviciilor prestate nu intra in scopul unui astfel de proces, urmand ca o discutie sa fie abordata separat. 

9.6 Dreptul la obiectie

Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor in conditiile si cazurile prevazute de legea aplicabila (situatii care includ prelucrarea datelor in scopuri de marketing direct), in orice moment si fara a va expune motivele. In plus, va atragem atentia ca, prin refuzarea tuturor proceselor de prelucrare a datelor, este posibil ca realizarea contractului cu privire la serviciile angajate si desfasurarea programelor pentru clienti sa poata fi limitate sau sa nu mai poata fi realizate, rugandu-va astfel sa analizati cu atentie inainte de transmiterea unor astfel de solicitari.

9.7 Contact (pentru punerea in vigoare a drepturilor persoanelor vizate)

Daca ne contactati prin email la office@klaussenburg sau prin posta (Str. DNCB, nr.45, Glina, Ilfov), informatiile furnizate de dvs. (adresa dvs. de email, numele dvs. si numarul dvs. de telefon, daca este cazul) vor fi stocate de noi pentru a va raspunde la intrebari, respectiv pentru a va satisface solicitarea. Stergem datele care apar in acest context dupa ce spatiul de stocare nu mai este necesar sau limitam procesarea daca exista obligatii de pastrare stipulate de lege.

10. Dreptul de a depune plangere

Aveti dreptul sa depuneti o plangere la o autoritatea competenta de supraveghere (mentionata in sectiunea 12 de mai jos), cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, daca sunteti de parere ca vi s-au incalcat drepturile privind protectia datelor.

11. Intrebari despre protectia datelor

Intrebarile legate de toate prelucrarile de date pot fi adresate oricand la: 

Adresa: Str. DNCB, nr.45, Glina, Ilfov

Responsabil cu protectia datelor, email: office@klaussenburg.ro, telefon: 0785 222 994

Nu in ultimul rand, aveti dreptul sa va adresati Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la urmatoarele date de contact:

Web page: http://www.dataprotection.ro 

sau direct pagina pentru transmiterea unei plangeri: 

https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala

Adresa email: anspdcp@dataprotection.ro 

Tel.: 40.318.059.211/ +40.318.059.212